Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Komunikat dla maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu 2024 r.

W dniu 9 lipca 2024 r. nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń.


Maturzyści z CKU mogą odebrać ww. dokumenty – w sekretariacie Centrum, na parterze, w godzinach od 11:00 do 15:00, a w kolejnych dniach,  (od poniedziałku do piątku ) –            w godzinach od 8:00 do 15:00, pozostałe osoby odbierają świadectwa w swoich macierzystych szkołach.


Wyniki egzaminu maturalnego w wersji elektronicznej można pobrać korzystając z dostępu do serwisu ZIU – za pomocą przyznanego loginu i hasła.

Ważne!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się w dniach:

- 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00 - część pisemna,

- 21 sierpnia 2024 r. (środa), część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

 

Absolwent, który nabył prawo do przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, nie później niż do 16 lipca 2024 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7).

Maturzyści z CKU składają Załącznik 7 w sekretariacie Centrum, pozostałe osoby w swojej szkole lub OKE.

Data dodania: 2024-07-04 21:42:15
Data edycji: 2024-07-04 21:43:35
Ilość wyświetleń: 91

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejTłumacz języka migowego
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Tłumacz języka migowego