Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Komunikat dla maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu 2022 r.

Komunikat dla maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu 2022 r.

W dniu 5 lipca 2022 r. nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów
i zaświadczeń.


Maturzyści z CKU mogą odebrać ww. dokumenty – w sekretariacie Centrum, na parterze, w godzinach od 12:00 do 16:00, a w kolejnych dniach –


w godzinach pracy sekretariatu ( informacja na stronie internetowej CKU), pozostałe osoby odbierają świadectwa w swoich macierzystych szkołach.


Wyniki egzaminu maturalnego w wersji elektronicznej można pobrać korzystając z dostępu do platformy SIOEO (wyniki.edu.pl) – za pomocą
przyznanego loginu i hasła.

 

Ważne!

 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00.Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Absolwent, który nabywa prawa do egzaminu maturalnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r. ) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Załącznik 7 należy składać w sekretariacie Centrum.

Data dodania: 2022-06-30 13:18:56
Data edycji: 2022-12-03 13:19:20
Ilość wyświetleń: 91

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej