Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram prac wydziału

Harmonogram prac Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

semestr wiosenny – rok szkolny 2022/2023

 

30 I 2023 r.

Rozpoczęcie nauki w semestrze wiosennym

do 3 III 2023 r.

Poinformowanie słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do dopuszczenia słuchaczy
do egzaminów semestralnych

do 10 III 2023 r.

Diagnozowanie wiedzy i umiejętności słuchaczy zgodnie z harmonogramem

do 10 III 2023 r.

Walne zebranie Samorządu Słuchaczy

do 12 IV 2023 r.

Poinformowanie słuchaczy o możliwości skreślenia z listy

do 31 III 2023 r.

Zapoznanie słuchaczy oraz rodziców słuchaczy niepełnoletnich z harmonogramem przebiegu egzaminu ósmoklasisty – maj 2023

11 III 2023 r.

Odpracowanie zajęć za 02.05.2023 r.

27 IV 2023 r.

Rada skreśleniowa słuchaczy

do 17 III 2023 r.

Wyznaczenie egzaminów w następstwie różnic programowych

29-30 V 2023 r.

Zdawanie egzaminów w następstwie różnic programowych

do 24 III 2023 r.

Pisemne poinformowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizacji obowiązku szkolnego przez słuchaczy z ich obwodu

do 28 IV 2023 r.

Poinformowanie słuchaczy/rodziców słuchaczy niepełnoletnich o możliwości niedopuszczenia do egzaminów semestralnych

26 V 2023 r.

Ostateczny termin wpisywania ocen z prac dopuszczeniowych pisemnych i z wypowiedzi ustnych

6-11 IV 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30 V 2023 r.

Rada dopuszczeniowa słuchaczy

1-16 VI 2023 r.

Terminy zdawania egzaminów końcowych

21 VI 2023 r.

Rada klasyfikacyjna słuchaczy

15 V-19 VI 2023 r.

Nabór do Centrum - składanie podań

23 VI–10 VII 2023 r.

Rozpatrywanie podań przez komisję rekrutacyjną (dotyczy wszystkich opiekunów semestrów)

31 VII 2023 r.

Podanie informacji o przyjęciu kandydata

od 20 VI 2023 r.

Nabór uzupełniający

 25 VIII 2023 r.

Rozpatrywanie podań przez komisję rekrutacyjną (dotyczy wszystkich opiekunów semestrów)

4 V, 5 V, 8 V 2023 r.

Pisemny egzamin maturalny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy SP

23-25 V 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23 VI 2023 r.

Zakończenie zajęć

28-29 VIII 2023 r.

Terminy zdawania egzaminów poprawkowych i semestralnych w dodatkowym terminie

31 VIII 2023 r.

Rada klasyfikacyjna po egzaminach poprawkowych

Data dodania: 2022-03-06 10:14:45
Data edycji: 2023-03-06 12:05:58
Ilość wyświetleń: 508

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook